תחומי התמחות

דיני מקרקעין

דיני מקרקעין

לתחום המקרקעין הינו מאבני היסוד של העיסוק במשרדנו. המשרד מייצג קבלנים , משקיעים, בעלי קרקעות ויזמים, לפיכך למשרד יכולת וכישורים המאפשרים מתן ייעוץ מקצועי ביותר בכל היבטי עסקאות הנדל”ן. ההבנה המערכתית של היבטי הנדל"ן והתכנון מאפשרת למשרד להעניק ללקוח ערך מוסף לעסקה .

מידע נוסף>
משפט אזרחי | מסחרי

משפט אזרחי | מסחרי

המשרד מייצג לקוחות רבים ומספק להם ייצוג וייעוץ משפטי כולל לתחומי פעילותם. במסגרת זו מלווה משרדנו לקוחות פרטיים ותאגידים מכל הסוגים לרבות חברות, שותפויות, אגודות שיתופיות ועמותות.

מידע נוסף>

מאמרים וחדשות

שעות נוספות, שעות עודפות ומה שבינהן

שעות נוספות, שעות עודפות ומה שבינהן
מאת עו"ד נילי כהן אברג'יל

שעות נוספות, שעות עודפות, נשמעות אותו הדבר כמעט, אולם עניין לנו בשני מונחים שונים, אשר
נבדלים הם, הן במשמעותן הכלכלית והן במובנן הלשוני. ננסה, אך על קצה המזלג, לערוך הכרות
קצרה עם המשמעויות המשפטיות של מונחים אלו .
ובמה הדברים אמורים? למען הסדר הטוב חשוב להבין תחת איזו מטריה משפטית מונחים אלו
נמצאים, ומהי מטרתו של המחוקק בחקיקתם .
ובכן, מונחים אלו שייכים הם לעולם דיני העבודה, עולם משפטי בו מטרתו של המחוקק היא
ליצור איזון מסויים בדברי החקיקה, בין זכויותיו וחובותיו של המעסיק אל מול אלו של העובד.
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי" -א 1951 ,למשל, נחקק כדי להסדיר את זכויות העובדים באשר
לשעות העבודה, שעות נוספות ומנוחה שבועית. החוק משיג מטרה כפולה כאשר מחד מגן הוא על
ציבור העובדים מפני ניצול יתר של המעבידים, וזאת באמצעות קביעה כי אין משמעות לויתור של
העובד על הזכויות הנובעות מחוק זה, ומאידך מעודד החוק הלכה למעשה העסקה של עובדים
נוספים ע"י יצירת תמריץ שלילי להעסקתם של עובדים מעל מכסת השעות המוגדרות כמשרה
מלאה ובשעות המנוחה השבועית .
כדי לדעת האם מדובר על "שעות נוספות" או על "שעות עודפות" יש לבדוק מספר שעות העבודה
אותן עבד העובד ראשית במסגרת היומית ולאחר מכן במסגרת השבועית. בניגוד לרווח, יש לדעת ,
כי אין בודקים "שעות נוספות" במסגרת חודשית .
סעיף 3 לחוק קובע כי שבוע העבודה לא יעלה על 45 שעות שבועיות, אולם החל מ - 2000.7.1 הוחל
צו הרחבה המקצר שבוע העבודה ל - 43 שעות למשרה מלאה ". שעות נוספות" הן שעות העבודה
העולות על מספר שעות העבודה שנקבעו בחוק שעות עבודה ומנוחה, ובגינן יהיה העובד זכאי
לגמול שעות נוספות בהתאם לחוק. משמעות הדבר היא כי מקום בו נהוג שבוע עבודה בן 6 ימים
בשבוע, לא יעלה יום העבודה על 8 שעות רגילות. קרי, כל שעה הנוספת על 8 שעות ביום תחשב
לשעה בגינה משתלם גמול שעות נוספות. מקום בו נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים, לא יעלה יום
העבודה על 9 שעות רגילות. קרי, כל שעה הנוספת על 9 השעות הרגילות תהיה בבחינת שעה
"נוספת" לעניין הגמול הניתן בגינה. בשונה ממושג ה"שעות נוספות" משמעות המושג "שעות
עודפ תו " מתייחס למצב בו העובד מועסק על פי חוזה ההעסקה שלו לפי מכסת שעות שאינה
מהווה משרה מלאה על פי חוק, אולם הוא עבד שעות העולות על אלו המוגדרות בחוזהו א. ו אז
המצב הוא כי העובד עבד אמנם מכסת שעות העולה על אלו אליהן מחוייב הוא על פי החוזה,
אולם מכסת השעות לא עלתה על אלו הקבועות בחוק. שעות אלו נחשבות שעות עודפות ואינ ן
מזכות בגמול שעות נוספות, אלא ישתלם בעדן השכר הרגיל לשעה .
בשולי הדברים ראוי להדגיש כי על מנת שעובד יהיה זכאי לגמול בעד שעות עבודה נוספות, עליו
לקבל על כך אישור ממעבידו .
 ____________________________________________________________________
משרד עו"ד יניב דרי ושות' הנו משרד העוסק בתחום האזרחי מסחרי בדגש על מקרקעין, משפט
העבודה, הוצאה לפועל ודיני נזיקין .
אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת משפטית, באשר כל מקרה ונסיבותיו. כן אין בו כדי להוות
תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ע"י עו"ד הבקיא בפרטי המקרה הספציפי, ואין בו כדי להוות
המלצה לעשיית פעולה משפטית או הימנעות מעשייתה .

אל העמוד הקודם

×

הצהרת נגישות

אתר זה נבדק ונמצא נגיש לאנשים עם מוגבלויות על פי Web Content Accessibility Guidelines 2 ברמה AA. הנחיות הנגישות מבהירות כיצד ליצור תכני אינטרנט נגישים לאנשים עם מוגבלות. עמידה בהנחיות הנגישות מסייעת להפוך את האינטרנט לנגיש וידידות לכל בני האדם.

אנו עושים כל שביכולתנו שהאתר יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות. אם בכל זאת נתקלתם בבעיית נגישות אנא שלחו לנו הערתכם במייל.

רמת הנגישות באתר: